Dr. Sedláka

Ulice Sedlákova nebo Dr. Sedláka vede od Singrovy továrny (KOZAK) do Tajanova. Své jméno nese od roku 1946. Dříve se jmenovala Úhlavská.

Jan Nepomuk SedlákThDr. Jan Nepomuk Sedlák se narodil dne 9. dubna 1854 v Tajanově v čp. 13. Studoval na gymnáziu v Klatovech a po studiích teologie byl 9. srpna 1876 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem v Erbušicích a v Rokycanech, farářem ve Velkých Popovicích a dalších obcích. Jako generální vikář působil v Pražské arcidiecézi u sv. Víta od roku 1907. V letech 1898–1907 byl poslancem sněmu Království Českého. V roce 1910 byl vyznamenán křížem Řádu císaře Františka Josefa I. V roce 1917 se stal v Praze u sv. Víta světícím biskupem. V roce 1929 byl světitelem čerstvě dokončené katedrály sv. Víta.

Zemřel v Praze dne 30. září 1930. Je pochován v Praze-Dejvicích na hřbitově u sv. Matěje. Na jeho počest byla ulice vedoucí kolem jeho rodného domu pojmenována jeho jménem.

kaple_extOd roku 1890 je čestným občanem obce Tajanov, kde byla v r. 1907 jeho zásluhou zbudována kaple sv. Jana Nepomuckého a pak v letech 1908 a 1909 obecní dům, v němž byla umístěna mateřská opatrovna (školka), dále zasedací síň a dvě světnice chudinské. V roce 1912 nechal u Čeňka Vosmíka vytvořit Janu Nepomuckému sochu, která je umístěna na mostě přes Úhlavu.

Celý příspěvek

Čejkova

Čejkova ulice je na mapách od roku 1979 až do současnosti značená od ulice Maxima Gorkého ke krematoriu a navazuje na ulici Hřbitovní.

Josef Čejka u píseckého pluku č. 11. hraje v zákopech r. 1917 krajanům.Josef Čejka
(*28. června 1886 Klatovy, +24. března 1932 Praha)
Vypravěč, grafik, malíř, loutkář.

Autor fresek na škole v Plánické ulici, v interiéru malého sálu klatovské radnice, sgrafit na Salzmannově vile v Hostašově ulici, nebo barevných sgrafit na čp. 157 v ulici Národních mučedníků.

Pěkný článek k 80. výročí úmrtí vyšel v roce 2012 na serveru Klatoviny.

Celý příspěvek

Hostašova

Hostašova ulice vede od Vrchlického sadů okolo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše ke křižovatce ulic Šmilovského, Národních mučedníků a Studentská.

Karel HostašJUDr. Karel Hostaš
(*11. března 1854, Poleň, +22. června 1934, Klatovy)
Starosta Klatov v letech 1912–1919.

Český právník, vlastivědný pracovník, archeolog, historik, který je spojen s městskou a okresní samosprávou, stavbou klatovských škol, nemocnice, opravou děkanského kostela, činnosti v klatovských spolcích a veřejných korporacích.

19. června 1886 se stal prvním správcem Městského muzea v Klatovech. V té době působil jako praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Sedláčka. Dnes nese muzeum jeho jméno – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Od roku 1897 až do roku 1912 byl prvním radním a náměstkem starosty MUDr. Aloise Maška. Ve stejné době byl i v okresním zastupitelstvu. Po smrti Aloise Maška jej ve funkci zastupoval. Ve funkci starosty byl potvrzen v září 1912.

JUDr. Karel Hostaš je dodnes v Klatovech velmi populární, což dokazuje i to, že jsou po něm pojmenovány Hostašovy sady v Klatovech.