Prof. PhDr. Otakar Vočadlo

Pamětní deska na domě číslo 154 na klatovském náměstí.Když už někomu řekne něco jméno Otakara Vočadla, tak možná v souvislosti s pamětní deskou na jednom z domů na klatovském náměstí (vybavíte si na kterém?). Znalejší si vzpomenou na knihu Anglické listy Karla Čapka. A jen málokdo si uvědomuje význam Otakara Vočadla pro českou kulturu. Čím více poznávám tohoto muže, tím víc si uvědomuji, jak žalostně nedoceněný je jeho význam. Kdo tedy byl Prof. PhDr. Otakar Vočadlo?

Prof. PhDr. Otakar Vočadlo
(*2. října 1895, Klatovy; +24.ledna 1974, Praha)
pedagog a lingvista, filolog, literární historik, překladatel a publicista
zakladatel moderní české anglistiky a amerikanistiky

Po obecné škole a gymnáziu v Klatovech nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde začal studovat anglistiku a slavistiku. Zajímal se také o románské jazyky, orientalistiku, keltské jazyky, maďarštinu, ale i sanskrt.

Londýn (1924): Otakar Vočadlo, Ludmila Vočadlová s Velenem a Karel Čapek.Byl rodinným přítelem tří sourozenců Čapkových. Vztah s Karlem Čapkem byl dokonce velmi blízký. Vždyť to byl on, kdo Karla provázel při jeho cestě po Anglii.
Otakar Vočadlo výrazně přispěl k poznání anglické a americké literatury u nás a naopak literatury české v anglosaském světě. Zasloužil se o rozvoj česko-anglických literárních vztahů a o udržování vzájemných kulturních styků.

Londýn (červen 1923): s kolegy ze Školy slovanských studií v Londýně v červnu roku 1923 (stojící zleva: D. Subotič, L. Wharton, A. Raffi, D. S. Mirsky, N. B. Jopson, O. Vočadlo, sedící zleva: A. F. Meyendorff, B. Pares, R. Dyboski, R. W. Seton-Watson).V letech 1922–1928 působil na Škole slovanských studií Londýnské univerzity. V té době byl významným kontaktem československých a anglických spisovatelů. Od roku 1922 spolupracoval s PEN klubem a ne nepodstanou měrou se zasloužil o jeho založení u nás. V červnu 1925 zastupoval Československou republiku na Světové konferenci pro výchovu v Edinburghu, od poloviny dvacátých let začal na podnět Karla Čapka redigovat Standard Library, neboli Anglo-americkou knihovnu. A tak by se dalo pokračovat.

V letech 1933–1938 založil a budoval katedru anglistiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě, na které byl jmenován profesorem anglického jazyka a literatury.

Od roku 1939 přednášel na Univerzitě Karlově v Praze.

Během 2. světové války 1942–1945 byl vězněn v koncentračních táborech (Terezín, Osvětim, Buchenwald).

V roce 1947 na univerzitě v Cambridgi získal čestný titul Master of Arts.
V roce 1949 byl z politických důvodů z Univerzity Karlovy propuštěn a rehabilitace se dočkal až na sklonku života v roce 1968.

Za svého života přednášel na amerických univerzitách, kde zdůrazňoval význam studií slavistiky.


Další informace:

Velmi bohatým zdrojem informací je PUŽÍKOVÁ. Otakar Vočadlo (1895-1974): Život a dílo. Praha, 2012. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/102460/. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta (PedF). Vedoucí práce PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

Souborný katalog AV ČR 1 2 3

Napsat komentář