Machníkova

František Machník v Klatovech působil od roku 1919 jako profesor Hospodářské školy, v letech 1925–1942 byl jejím ředitelem. V letech 1935–1938 ministrem národní obrany Československa.

MachníkovaKdyž v 90. letech minulého století opustila armáda klatovská kasárna „U tanku“ byl jejich nový vlastník, tedy město Klatovy, postaven před náročný úkol tzv. revitalizace a nového využití. Srovnáme-li současný stav s tím, jak se v mnohých českých a moravských městech (ne)podařilo bývalé kasárenské objekty využít jiným způsobem, musíme být vděčni za velmi vydařenou klatovskou cestu.

Kasárna byla postavena v letech 1936–1939 pro potřeby československé armády, především v reakci na dění v sousedním nacistickém Německu. Byla určena po slavný 35. pěší pluk z Plzně. Rozhodnutím rady města byla pojmenována po ministru národní obrany a slavné klatovské osobnosti Františku Machníkovi. Po 15. březnu 1939 tento název logicky ztratila, usídlil se v nich wehrmacht a pak také jednotky německé ochranné policie, využívané při popravách v lubském Spáleném lese.

Součástí revitalizace kasáren bylo i pojmenování komunikací zde vzniklých, neboť na nich začala sídlit celá řada státních institucí i soukromých firem.

Jedna z ulic byla v roce 1997 pojmenována právě po Františku Machníkovi. Původně byla jen vymezením prostoru, dnes na ní však sídlí důležitá instituce – Finanční úřad, tudíž název Machníkova je hojně využíván v poštovní korespondenci.

František Machník
(*30. dubna 1886 Nebřehovice, +21. listopadu 1967 Ždánice)

Pocházel z obce Nebřehovice z Strakonic, byl vystudovaným středoškolským učitelem, v Klatovech působil od roku 1919 jako profesor Hospodářské školy, v letech 1925–1942 byl jejím ředitelem. V letech 1925–1939 byl poslancem Národního shromáždění a 1935–1938 ministrem národní obrany Československa. Byl vězněn za nacistické okupace, po válce ze sebe musel před soudem smývat podezření z kolaborace a konečně ještě rok si odseděl v 50. letech. Zemřel ve Ždánicích u Hodonína.

Napsat komentář