Dr. Sedláka

Ulice Sedlákova nebo Dr. Sedláka vede od Singrovy továrny (KOZAK) do Tajanova. Své jméno nese od roku 1946. Dříve se jmenovala Úhlavská.

Jan Nepomuk SedlákThDr. Jan Nepomuk Sedlák se narodil dne 9. dubna 1854 v Tajanově v čp. 13. Studoval na gymnáziu v Klatovech a po studiích teologie byl 9. srpna 1876 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem v Erbušicích a v Rokycanech, farářem ve Velkých Popovicích a dalších obcích. Jako generální vikář působil v Pražské arcidiecézi u sv. Víta od roku 1907. V letech 1898–1907 byl poslancem sněmu Království Českého. V roce 1910 byl vyznamenán křížem Řádu císaře Františka Josefa I. V roce 1917 se stal v Praze u sv. Víta světícím biskupem. V roce 1929 byl světitelem čerstvě dokončené katedrály sv. Víta.

Zemřel v Praze dne 30. září 1930. Byl pochován v Praze-Dejvicích na hřbitově u sv. Matěje. Hrob však nespravovalo arcibiskupství, ale soukromá osoba, která jej neplatila. Po roce 2007 byly ostatky vyňaty, zpopelněny a rozptýlený na rozptylové loučce.

Na počest Dr. Sedláka byla ulice vedoucí kolem jeho rodného domu pojmenována jeho jménem.

kaple_extOd roku 1890 je čestným občanem obce Tajanov, kde byla v r. 1907 jeho zásluhou zbudována kaple sv. Jana Nepomuckého a pak v letech 1908 a 1909 obecní dům, v němž byla umístěna mateřská opatrovna (školka), dále zasedací síň a dvě světnice chudinské. V roce 1912 nechal u Čeňka Vosmíka vytvořit Janu Nepomuckému sochu, která je umístěna na mostě přes Úhlavu.

biskupský znakMsgre. ThDr. Jan Nepomuk Sedlák – generální vikář a později světící biskup u sv. Víta, děkan svatovítské kapituly, ordinovaný komisař Šedých sester, kancléř konzistoře a člen Jednoty dostavění velechrámu sv. Víta, předseda Dědictví svatojánského, poslanec sněmu Království Českého, autor pastoračních a církevně historických děl, byl i překladatelem a vydavatelem.

Zdroje:
SEDLÁK, Václav a kol. Vybrané historické a kronikářské podklady a údaje a stručný místopis obce Tajanov k 700. výročí existence obce Tajanov. 1. vydání, Klatovy: cyklostylovaný tisk, 1989. 46 s.
web obce Tajanov
web Místní dědictví

Příspěvek byl publikován v rubrice Klatovské ulice a jeho autorem je Karel Viták. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář