Sušice – Horažďovice

MístoVzdálenost (km)Čas (hod)
Vycházkovou chůzí
Nadmořská výška (m)
Sušice0,0106,10:00470
Chmelná5,0111,11:15510
Čimice3,0114,10:45500
Žichovice2,5116,60:30440
Velké Hydčice4,5121,11:15430
Prácheň, kostel sv. Kliment3,0124,10:45500
Horažďovice1,5125,60:15430
Celkem19,5 km 4:45 hod 

Ze Sušice navazuje trasa na zeleně značenou turistickou stezku určenou především pěším. Turistická stezka dovede poutníky nejprve do Žichovic, dále pak přes bájný vrch Prácheň až do města Horaždovice. Tuto část Vintířovy stezky je možno také za příznivých podmínek od jara do podzimu sjet na lodi.

Žichovice

Žichovice Přirozeným centrem této části Pootaví jsou Žichovice, které jsou křižovatkou několika cest a snadno dostupné vlakem díky železniční stanici.

Zámek Žichovice – je postavený ve stylu zaalpské renesance s tzv. bílým sálem, kaplí sv. Františka a několika dalšími původními cennými stavebními prvky interiéru. Z nedalekého hradu Rabí sem byla přinesena kamenná gotická plastika Piety. Velké bohatství vždy znamenala řeka Otava. Vedle rýžování zlata, po němž zůstaly dodnes zachovány přísně chráněné sejpy, řeku proslavily perlorodky, výskyt lososů a voroplavba. Pro vázání vorů bylo zvláště zřízeno slepé rameny řeky.

Rabí Kdo navštíví Žichovice, určitě zavítá na největší českou hradní zříceninu Rabí, vzdálenou od Žichovic jen dva kilometry. Během hlavní sezóny je zpravidla možno navštívit výstavu dravých ptáků s předváděním jejich letu a odborným výkladem.

Na blízké Líšné, snad v místech dnes pobořeného poutního kostelíka Všech svatých, měl dle legend svou poustevnu Vintíř. Měl pomoci, zejména svými zkušenostmi, benediktinům z Nezamyslic při kolonizaci a správě újezdu.

Prácheň

Prácheň Hrad Prácheň patří k nejstarším u nás a dal vlastně jméno velkému území, historicky nazývanému Prácheňsko. Dodnes označení prácheňský se často užívá jako specifikum pro jevy spojené především s Horažďovickem, Strakonickem a Píseckem. Hrad brzy ztratil svůj význam a byl opuštěn. Zůstaly jen sporé zbytky obvodových zdí a kulaté bašty. Podle starých legend kostelík, stojící nedaleko hradu a tvořící s ním v minulosti sepětí tzv. kostelce, měl vysvětit jako jeden z prvních v Čechách moravský biskup Metoděj.

Dnešní poutní kostel je zasvěcen sv. Vojtěchu.

Z Práchně je krásný výhled na široký pás Horažďovicka a samotné Horažďovice. Stačí sejít necelé dva kilometry a šumavská a pootavská část Vintířovy stezky zde ve městě končí.

Horaždovice (i)

Horažďovice Město se zapojilo do řady struktur podporujících rozvoj turistického ruchu. Každý by měl navštívit místní městské muzeum, kde ho překvapí spousta dochovaných cenných předmětů.

Cennými památkami jsou kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jana Křtitele, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotické masné krámy, židovský hřbitov nad městem u Lorety zámek s muzeem. Z Horažďovic pochází rod Hollarů, z nichž vynikl rytec a grafik Václav Hollar, který emigroval v pobělohorské době. Zachovaly se také prvky městského opevnění s branami. Horažďovice jsou taktéž východištěm mnoha turistických cest a díky Otavě i základnou pro vodácké putování. Rozvoji turistiky velmi posloužil před několika léty otevřený krytý plavecký bazén.


sedmý den

loga Cíl 3, EU, Euregio
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.