Prášily - Hartmanice

Informační středisko při muzeu na Dobré Vodě

Dobrá Voda 5, 341 01 Sušice

Tel.: +420/376593412

Informační středisko Hartmanice

Hartmanice 40, 341 81 Hartmanice

Tel.: +420/376593059

e-mail: ishartmanice@quick.cz

Internet: www.sumavanet.cz/ichartmanice/

Dům archanděla Michaela

Dobrá Voda 2, 341 81 HARTMANICE

Tel. +420 376 593 414

e-mail: turistika@agakcent.cz

Dům sv. Vintíře / St.–Gunther–Haus

Dobrá Voda 4, 341 81 HARTMANICE

Tel. +420 775 930 040

e-mail: jlitvinova@seznam.cz

Internet: www.vintir.czloga Cíl 3, EU, Euregio
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.