Dopravní spojení

Po téměř celé trase Vintířovi stezky funguje autobusové a vlakové spojení. Pouze v pohraniční oblasti v místech od hraničního přechodu Gsenget do Prášil nelze využít žádný hromadný dopravní prostředek. V mnoha případech se však vyplatí použít spíše vlakové spojení nebo kombinaci vlakového a autobusového spojení. Úsek Sušice – Horažďovice je možné v letní sezóně za příznivých podmínek překonat i na loďkách.

Vlakové spojení

Praha - Plzeň - Klatovy - Sušice - Horažďovice předměstí - Strakonice - České Budějovice

České Budějovice - Strakonice - Horažďovice předměstí - Sušice - Klatovy - Plzeň - Praha

Autobusové spojení

Praha -Plzeň - Klatovy - Sušice - Horažďovice

Horažďovice - Sušice - Klatovy - Plzeň - Praha

Informační střediska

Informační turistické centrum města Železná Ruda

Javorská 154, 340 04 ŽELEZNÁ RUDA

Tel. +420 376 397 033

e-mail: itcruda@sumava.net

Informační středisko Prášily

342 01  PRÁŠILY, Tel. +420 376 589 014

Informační středisko při muzeu na Dobré Vodě

Dobrá Voda 5, 342 01  SUŠICE

Tel. +420 376 593 412

Tel. +420 376 593 412

Městské informační středisko Hartmanice

Hartmanice 40, 342 01 SUŠICE

Tel. +420 376 593 059

www.muhartmanice.cz

Městské informační centrum Sušice

nám. Svobody (budova radnice), 342 01  SUŠICE I

Tel. +420 376 540 214, fax: +420 376 540 215

e-mail: icsusice@sumavanet.com, icsusice@seznam.cz

www.sumavanet.cz/icsusice, www.sumavanet.cz/susice

Regionální informační centrum Prácheňska

Zámek 11, 341 01  HORAŽĎOVICE

Tel./fax +420 376 511 999, tel.: +420 376 513 666

mobil: 420 737 285 545

e-mail: ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz

www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Informační centrum Blatná

J. P. Koubka 4, 388 01 BLATNÁ

Tel. +420 383 323 100

e-mail: infocentrum@mesto-blatna.cz

Informační centrum Chanovice

Chanovice 1, 341 01 HORAŽĎOVICE

Tel. +420 376 514 164

e-mail : chanovice@ms1.ipnet.cz

Knihovna J. Drdy

Informační centrum

nám. T. G. M. 156, 261 01 PŘÍBRAM 1

Tel. +420 318 622 384

e-mail: icko@kjd.pb.cz

www.kjd.pb.cz

Infocentrum MěÚ

Zámeček-Ernestinum

Tyršova 106, 261 01 PŘÍBRAM 1

Tel. +420 318 402 381

e-mail: info@pribram-city.cz

www.pribram-city.cz

Benediktinské arciopatsví sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1, 169 01 PRAHA 6-BŘEVNOV

Tel. +420 220 406 111

e-mail: klaster@brevnov.cz

www.brevnov.cz

Užitečná čísla

Policie158
Záchranná služba155
Hasiči150
„Žlutí andělé“1230
Nepřetržitá havarijní služba pro motoristy - ABA1240
Pohraniční policie Prášily+420 376 589 027
Praktický lékař Hartmanice+420 376 593 220
Lékařské pohotovosti Sušice+420 376 526 431
+420 376 530 271
Zubní pohotovost Sušice+420 376 526 431
Lékařská pohotovost Horažďovice+420 376 512 222
Zubní pohotovost Horažďovice+420 376 512 222


loga Cíl 3, EU, Euregio
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.