Nuderova, Cibulkova

Pojmenování ulic v Klatovech (a nejen v Klatovech) bylo vždy nějakým způsobem ovlivněno obdobím a atmosférou doby1). Je asi pochopitelné, že v době normalizace dostávaly ulice názvy Bodovatelská (dnes Školní), Gottwaldova (dnes Akátová), Džeržinského (dnes Lipová). Některé názvy byly poměrně neutrální a zůstaly zachovány i po roce 19902), některé byly natolik problematické, že dnes ulice nesou názvy jiné. Některé sice odpovídají normalizaci, ale je dobře, že přejmenovány nebyly (Tolstého, Gorkého, Suvorovova), u některých je zachování názvu sporné. A takové jsou právě zmíněné ulice, tedy Nuderova a Cibulkova. Nesou jména občanů Klatov, jejichž největší zásluhou bylo, že byli mezi prvními členy Komunistické strany Československa v Klatovech.

Jan Nudera1)
Jeden z vedoucích představitelů KSČ v Klatovech (1929). Od roku 1928 (ustaven 30. prosince 1927) byl členem policejního odboru zastupitelstva Klatov (pozn: není členem zastupitelstva).

Antonín NuderaAntonín Nudera1)
(*17. září 1892 Velhartice, +1950)
Mistr krejčovský. Předseda Federace proletářské tělovýchovy (1933). Zastupitel a radní (1938) Klatov za KSČ. V roce 1938 jmenován referentem (předsedou) chudinského odboru městského zastupitelstva, členem finančního odboru, finanční komise, komise pro úředníky ad. Od března 1939 do konce války v koncentračním táboře Dachau (Lukáš Kopecký3) ve své diplomové práci uvádí, že byl v koncentračním táboře Buchenwald). Zemřel v roce 1950.

Artur CibulkaArtur Cibulka1)
V roce 1938 byl členem odboru živnostensko-průmyslového a hřbitovního klatovského zastupitelstva. Kolportér komunistických tiskovin, v roce 1943 zatčen klatovským gestapem a popraven. Lukáš Valeš2) uvádí, že zemřel v koncentračním táboře. Nepodařilo tuto skutečnost ověřit.

František Cibulka1)
1938 odbor cizinecký a lázeňský


1) LAŠTOVKA, Vojtěch, 1924-2011. KSČ na Klatovsku.  Vojtěch Laštovka.  1. vyd. Plzeň : Krajské nakladatelství, 1963. 170 s.
2) VALEŠ, Lukáš. Listopad ’89 v Klatovech, aneb, Klatovy v přelomových letech 1989-1990. Vyd. 1. Klatovy: AgAkcent, 2005, s. 81-83. ISBN 8090309399.
3) KOPECKÝ, Lukáš. František Machník: život agrárního politika a ministra národní obrany. České Budějovice, 2011. Dostupné z: www.theses.cz. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Historický ústav FF. Vedoucí práce PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D., s. 115

Příspěvek byl publikován v rubrice Klatovské ulice a jeho autorem je Karel Viták. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář