Maškova

Ulice nese své jméno už od roku 1929. Vede od Národních Mučedníků (dříve Palackého) do kopce k Vodojemu.

MUDr. Alois Mašek
(*19. března 1859, Klatovy, +25. dubna 1912, Německý Brod)
Jeden z nejvýznamnějších starostů Klatov.

Rakouský a český lékař a mladočeský politik, od roku 1892 člen obecního zastupitelstva a v letech 1897–1912 starosta Klatov. Od roku 1901 poslanec Českého zemského sněmu.

Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise MaškaJako starosta navrhl zastupitelstvu nechat zpracovat územní plán, který byl po veřejné diskusí v roce 1898 schválen. Zasadil o zřízení městského vodovodu, o projekt kanalizace, regulaci vodních toků a o vznik městských jatek. Za jeho úřadování byl založen městský park na Hůrce, zavedeno elektrické osvětlení a postaveny nové budovy měšťanské školy a městské spořitelny.

Po Maškově náhlé smrti ve zvelebování města až do konce 1. světové války pokračoval jeho dřívější první radní a náměstek JUDr. Karel Hostaš.


sobota 28. prosince 1901, zpravodaj přísedící zemského výboru posl. dr. V. Škarda:
„Slavný sněme! K volbě poslance měst a míst průmyslových Klatov a Domažlic, konané dne 11. října 1901, dostavilo se z 1866 voličů 680. Z odevzdaných hlasů obdržel pan MUDr. Alois Mašek, starosta král. města Klatov a prakt. lékař, 618 hl., pan JUDr. Petr Jandač, tajemník v Rakovníku, 23 hl., pan Karel Vaněk, tajemník v Praze, 18 hl., pan MUDr. Antonín Steidl, statkář v Baldově, 5 hl., pan JUDr. Karel Hostaš, advokát v Klatovech, 1 hl. Kromě toho odevzdáno 14 prázdných lístků.
Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 341, bez těchto 334. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan MUDr. Alois Mašek, starosta král. města Klatov a praktický lékař, který tudíž byl za poslance zvolen.
Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje: Slavný sněme, račiž volbu p. MUDra. Aloise Maška, za poslance měst Klatov a Domažlic za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Klatovské ulice a jeho autorem je Karel Viták. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář