Koldinova, správněji Koldínova

Pavel Kristián z Koldína (autor Čeněk Vosmík)Ulice Koldinova (správněji Koldínova) vedla od roku 1903 do roku 1924 od hostince U Vola ke Křesťanskému vršku, od té doby z Rybníčků, Pod Šibenicí na Svrčovec.

Pavel Kristián z Koldína byl vynikajícím právníkem, který se narodil v Klatovech v roce 1530 (zemřel 11. ledna 1589 v Praze). Je autorem zákoníku, který by vydán pod názvem Práva městská království českého, a který je kodifikací městského práva.

deska_2Zasloužil se o zvýšení právního povědomí v Čechách. Koldínovým dílem český právní život získal mimořádně cenný příspěvek. Zákoník byl formulován výbornou češtinou a jeho ustanovení sestavena do přehledného systému. Koldín hojně použil i zemského práva a sněmovních usnesení. Se zdarem obohatil svou práci prvky z římského práva upraveného k domácím účelům. Zákoník obsahoval právní předpisy, které v podstatě upravovaly veškerý život obyvatel města i jeho správu a soudnictví.

Jméno Pavla Kristiána bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze. Jeho busta je na významném místě na schodišti klatovské radnice (autor Čeněk Vosmík). V roce 2012 mu byla odhalena pamětní deska na domě v Pražské ul. 23, jejímž autorem je sochař Václav Fiala.

Další informace lze najít ve sborníku příspěvků z konference Pavel Kristián z Koldína.

Koldinova, r. 1960