Niederleho ulice

Ulice Niederleho, tedy ulice spojující ulici Domažlickou a ulici Voříškovu (před tratí), své jméno nese od roku 1948. V roce 1903 nesla jméno Vrhlického, od roku 1932 pak Dra Lubora Niederleho.

niederleAč se nepodařilo dohledat rozhodnutí o jejím pojmenování, lze předpokládat, že se jmenuje po Luborovi Niederlem, významném klatovském rodákovi.

Lubor Niederle se narodil 20. září 1865 v domě číslo 21 na Prager Straße (později také 1. Máje, dnešní Pražské ulici). Byl český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník. Je považován za zakladatele české moderní archeologie.

Informace o Luborovi Niederlem na stránkách MÚ Klatovy.

Vedle pojmenování ulice připomíná jméno Lubora Niederleho i pamětní deska Břetislava Holakovského, která je umístěna na rodném domě na křižovatce ulic Pražská a Václavská.