Denisova

V letech 1918–1940 byla ulice Denisova od severovýchodního rohu náměstí až k Bílé věži (nyní Křížová).

Po roce 1945, resp. 1948 Denisova ulice vede od ulice Balbínovy (dříve Gymnasiální a Školní), křižuje ulici kpt. Jaroše, Čs. legií a končí u ulice Plzeňské (část od ul. Kpt Jaroše byla dříve ulice Baštova).

Celý příspěvek

Havlíčkova

Ulice Havlíčkova vedla původně od sadů Na Valech (dnes křižovatka Pod Valy) přes Drnový potok na Vídeňské předměstí k dragounským (později Jaselským) kasárnám. Později (1934) byla tato ulice přejmenovaná na Antonína Švehly a od roku 1936, resp. 1940 nese jméno Vrbova.

Havlíčkova od křižovatky u parku Dnešní ulice Havlíčkova své jméno má od roku 1948 a vede od křižovatky u parku přes Drnový potok ke trati, kde se napojuje na ulici Za Kasárny.

Ulice je pojmenovaná pravděpodobně po Karlu Havlíčkovi Borovském. Podobně je Karel Havlíček připomínán i v jiných městech a Havlíčkův Brod jej má dokonce ve svém názvu.

Celý příspěvek