Nuderova, Cibulkova

Pojmenování ulic v Klatovech (a nejen v Klatovech) bylo vždy nějakým způsobem ovlivněno obdobím a atmosférou doby1). Je asi pochopitelné, že v době normalizace dostávaly ulice názvy Bodovatelská (dnes Školní), Gottwaldova (dnes Akátová), Džeržinského (dnes Lipová). Některé názvy byly poměrně neutrální a zůstaly zachovány i po roce 19902), některé byly natolik problematické, že dnes ulice nesou názvy jiné. Některé sice odpovídají normalizaci, ale je dobře, že přejmenovány nebyly (Tolstého, Gorkého, Suvorovova), u některých je zachování názvu sporné. A takové jsou právě zmíněné ulice, tedy Nuderova a Cibulkova. Nesou jména občanů Klatov, jejichž největší zásluhou bylo, že byli mezi prvními členy Komunistické strany Československa v Klatovech.

Celý příspěvek

Krejčího nábřeží

Původně vedla Krejčího ulice od ulice Balbínovy (dnes Tyršova) přes Drnový potok až k jezdeckým kasárnám. Tato ulice byla souběžná s ulicí Havlíčkovou (dnes Vrbovou) a již neexistuje. Na jejím místě je parkoviště u restaurace U Princů. Od roku 1946 Krejčího nábřeží spojuje ulice Na Chmelnici a Vrbovu po levé straně Drnového potoka.

Jan KrejčíJan Krejčí
(*28. února 1825 Klatovy, +1. srpna 1887 Praha)

Významný český geolog, pedagog, publicista, politik a popularizátor přírodních věd.

Celý příspěvek

Pawlíkova

Pawlíkova ulice v roce 1973Vede od Václavské k Plánické. Její dřívější názvy jsou Vlaská, pak Schanz (1839), Šancovní, Hradební (1903) a od roku 1933 Pawlíkova nebo také Pavlíkova.

Karel Pawlík
(*12. března 1849 Klatovy, +6. září 1914 Praha)

Český lékař, gynekolog a porodník, profesor na univerzitě v Praze. Jeden ze zakladatelů české porodnické školy. Patří mu světová priorita v užití některých diagnostických a léčebných postupů (po něm je pojmenován Pawlikův hmat). V roce 1887 byl jmenován řádným profesorem a přednostou I. pražské gynekologické a porodnické kliniky.

Pohřeb Karla Pawlíka v Klatovech v roce 1914Na obraze Jindřicha Bílka, který je ve vestibulu klatovské nemocnice, je vedle Josefa Thomayera a Aloise Maška právě Karel Pawlík.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (cit. z přednášky + video): „Zcela mimořádný je ovšem výskyt významných gynekologů a porodníků, kteří na klatovském gymnáziu studovali a maturovali.“ (alt) A jedním z nich byl právě Karel Pawlík.