Pawlíkova

Pawlíkova ulice v roce 1973Vede od Václavské k Plánické. Její dřívější názvy jsou Vlaská, pak Schanz (1839), Šancovní, Hradební (1903) a od roku 1933 Pawlíkova nebo také Pavlíkova.

Karel Pawlík
(*12. března 1849 Klatovy, +6. září 1914 Praha)

Český lékař, gynekolog a porodník, profesor na univerzitě v Praze. Jeden ze zakladatelů české porodnické školy. Patří mu světová priorita v užití některých diagnostických a léčebných postupů (po něm je pojmenován Pawlikův hmat). V roce 1887 byl jmenován řádným profesorem a přednostou I. pražské gynekologické a porodnické kliniky.

Pohřeb Karla Pawlíka v Klatovech v roce 1914Na obraze Jindřicha Bílka, který je ve vestibulu klatovské nemocnice, je vedle Josefa Thomayera a Aloise Maška právě Karel Pawlík.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (cit. z přednášky + video): „Zcela mimořádný je ovšem výskyt významných gynekologů a porodníků, kteří na klatovském gymnáziu studovali a maturovali.“ (alt) A jedním z nich byl právě Karel Pawlík.

Procházkova

Procházkova ulice Procházkova je 700 metrů dlouhá ulice, která vede od ulice Plánické přes Rozvoj, křižuje ulice Palackého, Korálkovu a Neumannovu a končí v ulici (Maxima) Gorkého.

Jan Ludevít Procházka
(*14. srpna 1837 Klatovy, +19.července 1888 Praha)

Český klavírista, hudební skladatel, hudební pedagog, kritik, editor sbírek národních písní, redaktor hudebních časopisů.

Celý příspěvek