Hostašova

Hostašova ulice vede od Vrchlického sadů okolo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše ke křižovatce ulic Šmilovského, Národních mučedníků a Studentská.

Karel HostašJUDr. Karel Hostaš
(*11. března 1854, Poleň, +22. června 1934, Klatovy)
Starosta Klatov v letech 1912–1919.

Český právník, vlastivědný pracovník, archeolog, historik, který je spojen s městskou a okresní samosprávou, stavbou klatovských škol, nemocnice, opravou děkanského kostela, činnosti v klatovských spolcích a veřejných korporacích.

19. června 1886 se stal prvním správcem Městského muzea v Klatovech. V té době působil jako praktikant v advokátní kanceláři JUDr. Sedláčka. Dnes nese muzeum jeho jméno – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Od roku 1897 až do roku 1912 byl prvním radním a náměstkem starosty MUDr. Aloise Maška. Ve stejné době byl i v okresním zastupitelstvu. Po smrti Aloise Maška jej ve funkci zastupoval. Ve funkci starosty byl potvrzen v září 1912.

JUDr. Karel Hostaš je dodnes v Klatovech velmi populární, což dokazuje i to, že jsou po něm pojmenovány Hostašovy sady v Klatovech.

Maškova

Ulice nese své jméno už od roku 1929. Vede od Národních Mučedníků (dříve Palackého) do kopce k Vodojemu.

MUDr. Alois Mašek
(*19. března 1859, Klatovy, +25. dubna 1912, Německý Brod)
Jeden z nejvýznamnějších starostů Klatov.

Rakouský a český lékař a mladočeský politik, od roku 1892 člen obecního zastupitelstva a v letech 1897–1912 starosta Klatov. Od roku 1901 poslanec Českého zemského sněmu.

Celý příspěvek

Nuderova, Cibulkova

Pojmenování ulic v Klatovech (a nejen v Klatovech) bylo vždy nějakým způsobem ovlivněno obdobím a atmosférou doby1). Je asi pochopitelné, že v době normalizace dostávaly ulice názvy Bodovatelská (dnes Školní), Gottwaldova (dnes Akátová), Džeržinského (dnes Lipová). Některé názvy byly poměrně neutrální a zůstaly zachovány i po roce 19902), některé byly natolik problematické, že dnes ulice nesou názvy jiné. Některé sice odpovídají normalizaci, ale je dobře, že přejmenovány nebyly (Tolstého, Gorkého, Suvorovova), u některých je zachování názvu sporné. A takové jsou právě zmíněné ulice, tedy Nuderova a Cibulkova. Nesou jména občanů Klatov, jejichž největší zásluhou bylo, že byli mezi prvními členy Komunistické strany Československa v Klatovech.

Celý příspěvek