Prof. PhDr. Otakar Vočadlo

Pamětní deska na domě číslo 154 na klatovském náměstí.Když už někomu řekne něco jméno Otakara Vočadla, tak možná v souvislosti s pamětní deskou na jednom z domů na klatovském náměstí (vybavíte si na kterém?). Znalejší si vzpomenou na knihu Anglické listy Karla Čapka. A jen málokdo si uvědomuje význam Otakara Vočadla pro českou kulturu. Čím více poznávám tohoto muže, tím víc si uvědomuji, jak žalostně nedoceněný je jeho význam. Kdo tedy byl Prof. PhDr. Otakar Vočadlo?

Celý příspěvek

Nuderova, Cibulkova

Pojmenování ulic v Klatovech (a nejen v Klatovech) bylo vždy nějakým způsobem ovlivněno obdobím a atmosférou doby1). Je asi pochopitelné, že v době normalizace dostávaly ulice názvy Bodovatelská (dnes Školní), Gottwaldova (dnes Akátová), Džeržinského (dnes Lipová). Některé názvy byly poměrně neutrální a zůstaly zachovány i po roce 19902), některé byly natolik problematické, že dnes ulice nesou názvy jiné. Některé sice odpovídají normalizaci, ale je dobře, že přejmenovány nebyly (Tolstého, Gorkého, Suvorovova), u některých je zachování názvu sporné. A takové jsou právě zmíněné ulice, tedy Nuderova a Cibulkova. Nesou jména občanů Klatov, jejichž největší zásluhou bylo, že byli mezi prvními členy Komunistické strany Československa v Klatovech.

Celý příspěvek

Krejčího nábřeží

Původně vedla Krejčího ulice od ulice Balbínovy (dnes Tyršova) přes Drnový potok až k jezdeckým kasárnám. Tato ulice byla souběžná s ulicí Havlíčkovou (dnes Vrbovou) a již neexistuje. Na jejím místě je parkoviště u restaurace U Princů. Od roku 1946 Krejčího nábřeží spojuje ulice Na Chmelnici a Vrbovu po levé straně Drnového potoka.

Jan KrejčíJan Krejčí
(*28. února 1825 Klatovy, +1. srpna 1887 Praha)

Významný český geolog, pedagog, publicista, politik a popularizátor přírodních věd.

Celý příspěvek